Sunday 5. April 2020
  • gb.gif
  • cz.gif

Vítejte na stránkách Německého řádu

Vážení čtenáři z České republiky, srdečně vás vítám na stránkách velmistrovského úřadu Německého řádu. Dějiny Německého řádu (celý oficiální název zní Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě) jsou spjaty s dějinami Čech, Moravy a Slezska již více než 800 let. Ve 20. století se československá provincie Německého řádu stala obětí brutální nacistické i komunistické perzekuce - i proto mám velikou radost, že jsme po roce 1989 mohli obnovit naší činnost na území Československa a později České republiky. Náš řád zde chce působit v duchu svého charisma "pomáhat a léčit" - zřídili jsme proto pečovatelskou službu, provozujeme gymnázium a konzervatoř a snažíme se obnovit provincii kněží. Již dnes působí několik našich kněží v duchovní správě v olomoucké arcidiecézi a v diecézi Ostrava-Opava. Pokud máte zájem o bližší informace ze života Německého řádu v České republice, navštivte webové stránky www.nemeckyrad.cz, kde se dozvíte vše podstatné, mimo jiné i o majetkoprávních sporech našeho řádu, o kterých bývá v médiích bohužel ne vždy úplně přesně informováno. Pokud by se někdo chtěl informovat o možnostech členství v Německém řádu (bratři, sestry, familiáři), nalezne na těchto stránkách kontakt na příslušné odpovědné osoby.

Děkuji vám za návštěvu našich stránek.

Dr. Bruno Platter, 65. velmistr Německého řádu

 

Stručné dějiny řádu na Moravě a ve Slezsku

04.02.2011

Ve 13. století působil Německý řád na mnoha místech Čech, Moravy i Slezska. I díky dobrým vztahům s vládnoucím rodem Přemyslovců vznikla poměrně rychle veliká a prosperující bailiva, která ale v 15. století v důsledku husitských válek zanikla. Do zemí Koruny české se řád vrátil po roce 1620 - za velmistra Karla Rakouského bylo za 200 000 zlatek koupeno panství Bruntál (německy Freudenthal) a nedaleký hrad Sovinec (Eulenburg). Díky kvalitní správě a hospodářským reformám se řádový majetek postupně stane jedním z nejvýnosnějších území v rámci českého království. Probíhaly však i na svou dobu unikátní sociální reformy - např. patent z roku 1672 uvolnil řádové obyvatelstvo z poddanství, za zmínku jistě stojí i moderní školství a povinná školní docházka (od roku 1663). Na přelomu 17. a 18. století se řád do zemí Koruny české začal vracet v ještě masivnějším měřítku. Začala velkorysá přestavba bruntálského zámku, městských kostelů i poutního kostela na Uhlířském vrchu. Roku 1695 zakoupil řád v té době prázdný a zchátralý hrad Bouzov i s okolním panstvím. Přestavba Bouzova v romantickém stylu bude nicméně až dílem velmistra Evžena Habsburského na konci 19. století. Evžen zcela přebudoval severní a jižní křídlo a důkladně opravil hradní a východní paláce, vystavěl novou kapli a velkoryse zařídil reprezentační prostory. Řád opravil i hrad Sovinec, kam byl umístěn řádový seminář a později i lesnická škola. Za pozornost stojí i tamní knihovna s více než 20 000 svazky knih. Špitálnímu poslání řádu sloužil zámek v Horní Dlouhé Loučce, který se posléze změnil v řádovou nemocnici. Řádové sestry sídlily v Ryžovišti, Andělské Hoře a ve Vrbně pod Pradědem, provozovaly školy, dětské útulky a nemocnice. Roku 1770 začal řád při nově objeveném minerálním prameni s výstavbou lázní Karlova Studánka - pojmenované po velmistrovi Karlu Josefovi, arcivévodovi rakouském.

 


http://deutscher-orden.org/